Ξ 3 Gennaio, 2021 | → 0 Comments | ∇ Buone notizie/Buona giornata |

 

Ξ 3 Gennaio, 2021 | → 0 Comments | ∇ Buone notizie/Buona giornata |

 

Buona giornata, non pensare che non hai amici, basta guardarti intorno e vederai che chi conta, ti è rimasto vicino, non sottovalutarlo.

Ξ 3 Gennaio, 2021 | → 0 Comments | ∇ Buone notizie/Buona giornata |

 

  • Archivi