Ξ 24 Novembre, 2020 | → 0 Comments | ∇ Buone notizie/Buona giornata |

Joe Biden e Barack Obama nello Studio Ovale (2010)Attualità

Gli Stati Uniti di Joe Biden: come sarà l’America di domani secondo gli esperti

Gli esperti provano a spiegarci come sarà l’America di domani. Con quasi 80 milioni di…
Chiara Bigarella

24 Novembre 2020

 

Ξ 24 Novembre, 2020 | → 0 Comments | ∇ Buone notizie/Buona giornata |

https://mezzopieno-news.tumblr.com/post/635613478906888192/48-specie-di-animali-salvate-dallestinzione

 

A Tivoli il ristorante diventa “Caritas” per un mese per chi ha bisogno: “Entra se hai fame”

Ξ 24 Novembre, 2020 | → 0 Comments | ∇ Buone notizie/Buona giornata |

https://www.positizie.it/2020/11/24/a-tivoli-il-ristorante-diventa-caritas-per-un-mese-per-chi-ha-bisogno-entra-se-hai-fame/

 

Ξ 24 Novembre, 2020 | → 0 Comments | ∇ Buone notizie/Buona giornata |

 

Ξ 24 Novembre, 2020 | → 0 Comments | ∇ Buone notizie/Buona giornata |

 

Buona giornata, c‘è un tempo per ogni cosa, prova a prenderne un po’ anche per te.

Ξ 24 Novembre, 2020 | → 0 Comments | ∇ Buone notizie/Buona giornata |

 

  • Archivi