Ξ giugno 2nd, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Ξ giugno 2nd, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Ξ giugno 2nd, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Buona giornata, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, guardandola capii … che era arrivata l’ora di ritrovare il coraggio del sorriso.

Ξ giugno 2nd, 2019 | → 0 Comments | ∇ Buona giornata... |

 

  • Archivi