Ξ maggio 25th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Ξ maggio 25th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Buona giornata, quando scricchiola il mondo, il sorriso è il suo olio, ti voglio bene.

Ξ maggio 25th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

  • Archivi