Ξ 23 Maggio, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Ξ 23 Maggio, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Buona giornata, non accontentarti della luce fioca, quando hai il Sole nel cuore, ti voglio bene

Ξ 23 Maggio, 2019 | → 0 Comments | ∇ Le mie poesie |

 

  • Archivi