Ξ maggio 20th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Ξ maggio 20th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Buona giornata. da agli altri, quei sorrisi, che non hanno dato a te, ti voglio bene.

Ξ maggio 20th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Buona giornata... |

 

  • Archivi