Ξ maggio 26th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Ξ maggio 26th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Ξ maggio 26th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Buona giornata, accendi la luce, non lasciare il cuore al buio, ti voglio bene.

Ξ maggio 26th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Buona giornata... |

 

Ξ maggio 25th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Ξ maggio 25th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Buona giornata, quando scricchiola il mondo, il sorriso è il suo olio, ti voglio bene.

Ξ maggio 25th, 2019 | → 0 Comments | ∇ Qualche sorriso, Video |

 

Pagina successiva »
  • Archivi